Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2015 takvim yılında uygulanmak üzere 13,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Yıllar

İstisna Tutarları

2015

13,00 TL

2014

12,00 TL

2013

12,00 TL

2012

11,70 TL

2011

10,70 TL

2010

10,00 TL

2009

10,00 TL

2008

9,00 YTL

2007

8,80 YTL

2006

8,25 YTL

2005

7,50 YTL

2004

7.000.000 TL

2003

6.000.000 TL

2002

4.500.000 TL

2001

2.350.000 TL

2000

2.100.000 TL