Finans Danışmanlığı Aylık, Üç aylık, Yıllık Yönetici Raporlarının Hazırlanması

Firmaların finansman departmanlarının işi her zaman çok zor olmuştur. Firmanın pek çok departmanı (satın alma, muhasebe, eğitim vb.) işlerinin gereği ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarını finans departmanına iletirler. Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçları karşılamakla birlikte, tedarikçiler ve diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir.

İstanbul Finansal Danışmanlık Hizmetleri olarak, konusunda deneyimli finans danışmanı uzmanları tarafından, firmanın finans ekibine finans yönetimi konusunda eğitim ve destek vermekteyiz. Bankalarla kredi görüşmeleri yapmadan önce firmanın kısa ve uzun vadede ne tür bir finansman ihtiyacı olduğunu/olacağını belirliyoruz. Maliyetlerde, kurlarda, alacak tahsil ve borç ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı vs. parametrelerde yaşanabilecek muhtemel değişikliklerin firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçteki mali tablolarına nasıl yansıyacağını gösterir çeşitli senaryoların bulunacağı bir rapor hazırlıyoruz.

Bu rapor ile firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçte karşılaşabileceği tüm durumlar öngörülmekte olup, bu durumların gerçekleşmesi halinde nasıl bir aksiyon alınacağı önceden tespit edilmiş olacak ve sürprizlere karşı önceden tedbir alınabilecektir.

Bu rapor paralelinde, firmanın finansman ihtiyacının miktarı, döviz cinsi ve vadelerinin tespiti ve gerekli kaynağın en uygun maliyetle bulunması için finans kurumlarıyla yapılacak görüşmelerde kullanılacak gerekli projeksiyon ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili finans kurumlarıyla görüşüyoruz. Eğer firmanın mali yapısı itibariyle kısa vadeli kredilerinin yapılandırılması gerekiyorsa, nakit akışına uygun bir ödeme planı kapsamında kredileri yapılandırılması için finans kurumları ile görüşmeler yaparak en uygun krediyi tesis etmeye çalışıyoruz.

Ayrıca yatırım yapmayı planlayan firmaların yatırım projelerinin detaylı fizibilite çalışmalarını ve diğer gerekli olan raporlarını hazırlayarak, finans kurumları ile en uygun vade ve maliyetli kaynağın temini için görüşmekteyiz.