Teşvikler

Üst limit olmayan teşviklerde Destek alt limiti: 1. ve 2. bilgeler için 1.000.000 TL 3,4,5, ve 6. bölgeler için 500,000 TL

Destek oranı: Vergi indirimi, işveren sigorta payı desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği. Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından ”Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu teşvik sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir. Bunlar ”Genel Teşvikler” , ”Bölgesel Teşvikler” , ”Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri” ve ”Stratejik Yatırımların Teşviki”dir.

Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için ”Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır. ”Genel Teşvikler”, ”Bölgesel teşvik Sistemi” kapsamında teşvik edilmesi öngörülen sektörler arasında bulunmayan sektörlerde yapılacak ve aşağıdaki minimum yatırım tutarına uyacak yatırımlar için geçerlidir.

1. ve 2. bölgelerde bulunan iller için minimum 1 milyon TL.

3.4.5. ve 6. Bölgelerde bulunan iller için minimum 500.000 TL ve üzeri yatırım yapacak girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır.

Bu teşvikler:

Gümrük Vergisi Muafiyeti.

Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlarda gelir vergisi stopajı desteği.

Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için de sigorta pirimi işveren hissesi Desteğidir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti, ”Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yurt dışından yatırım malları (makine/teçhizat vb,) ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinde muaf olunmaktadır.

KDV İstisnası, ”Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yut dışından ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine/teçhizat alımlarında KDV’den muaf olunmaktadır.

Teşvik Sistemdeki iller

1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla

2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, İsparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.

3. Bölge: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.

4. Bölge: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.

5. Bölge: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, K.maraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.

6. Bölge:Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van.