Pratik Bilgiler

İhbar Bildirim Süreleri

İstifa halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir. İhbar süreleri çalışma ...

Detaylar için tıklayın.

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna ...

Detaylar için tıklayın.

Asgari Ücret Miktarları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ...

Detaylar için tıklayın.

Yabancıların Çalışma İzinleri ve Sigortalılık Bildirimleri

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince; Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı ...

Detaylar için tıklayın.

Amortisman Sınırı

2015 yılında, değeri 880 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek. Bu ...

Detaylar için tıklayın.