Şirket Birleşmeleri, Şirket Bölünmeleri ve Nevi Değişiklikleri

Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır. Şirket bölünmeleri, devri, hisse değişimi hizmetimiz, ilgili düzenlemeler kapsamında şirketin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmenin hazırlanması, gerekli yasal prosedürlerin planlanması ve yürütülmesini kapsamaktadır.

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Daimi Müşavirlik olarak bilgi ve tecrübemiz ile müşterilerimize bu hizmeti sunmaktayız.