Bütçe Danışmanlığı, Sistem Kurulumu Yönetim ve Kontrol

Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden, ürün çıktısına kadar tüm süreçleri geliştirip, işletmenizin karlılığını bugünden görmenizi ve doğru karar vermenizi sağlamaktadır.

Bütçeleme sistemi oluşturma ve kontrol olmak üzere iki aşamada hazırlanmaktadır.

  • Senaryo Analizleri,

  • Satış/Hizmet Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Üretim Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Satınalma Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Stok Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Personel Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Yatırım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Nakit Akım Bütçesi Oluşturma ve Kontrolü,

  • Proforma Gelir Tablosu Oluşturma ve Kontrolü,

  • Proforma Bilanço Oluşturma ve Kontrolü