Marka Patent Tescil

Müşterilerimiz tarafından iletilen koruma taleplerini incelediğimizde marka tescili ile ilgili ihtiyaçları olan bir çok müşterimizin patent tescil belgesi almak için bilgi talebinde bulunduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile bu konuda açıklama yapmak ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur.

Markaların korunması uygulamaları 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilmekte ve koruma altına alınan markalar için Marka Tescil Belgesi düzenlenmektedir.

Buluşların korunması için ise, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kararname esasları uygulanmaktadır.

Marka Tescili markalarınızı koruma altına alırken, Patent Tescili ise buluşlarınızı koruma altına almaktadır. Bu iki uygulama süreç ve koruma kapsamı olarak birbirinden bağımsız ve farklı iki uygulamadır.

Yenilik özelliği taşıyan ve sanayiye uygulanabilir üretim usulleri yalnızca patent ile koruma altına alınabilirken, üretim usulleri dışında kalan buluşlar küçük patent olarak da bilinen faydalı model tescili ile de koruma altına alınabilmektedir. Faydalı model başvuruları için TPE tarafından çoğu zaman yalnızca başvuru evraklarında ki şekli eksiklik olup olmadığı kontrol edilmekte, sanayiye uygulanabilirlik durumu incelenmekte ancak tekniğin bilinen durumu ve faydalı model başvurusunun yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı ile ilgili araştırma yapılmamaktadır. İstisnai olarak internet üzerinde kolayca ulaşılabilir ürünler için yapılan faydalı model başvuruları yenilik özelliği taşımadığı içi geri çevrilmektedir. Bu nedenle faydalı model belgesi alınmış olması başvuru konusu için kesin koruma sağlandığını göstermemekte, 3. şahıslara belgenin iptalini talep edebilmeleri için yargı yolu açık bırakılmıştır. Bu konuda sorumlu tamamen başvuru sahibidir.

Patent başvuruları ise incelemesiz patent ve incelemeli patent olarak tercih edilebilmektedir. İncelemeli patent talep edilmesi durumunda yetkili ülkelerin patent ofislerinden birisi seçilir ve patent incelemesi gerçekleştirilir. Bu inceleme; başvurunun yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı ayrıntılı olarak araştırılır. İncelemeli patent belgeleri kesin hüküm taşır ve buluşun kesin olarak koruma altında olduğunu gösterir.

İncelemesiz patent başvurularında ise yalnızca patent araştırması gerçekleştirilir. Bu araştırma tekniğin bilinen durumu ile ilgili gerçekleştirilmektedir. Faydalı model belgesinde olduğu gibi buluşun yenilik özelliği taşıyıp taşımadığı incelemesiz patent başvurularında da tetkik edilmez. İncelemesiz patent tescil koruma süresi içerisinde başvuru sahibi veya 3. şahıslar inceleme talebinde bulunabilirler.

Bu yöntemlerin sağladığı koruma süreleri de farklıdır ; incelemeli patent 20 yıl, faydalı model 10 yıl koruma sağlarken, incelemesiz patent belgesi 7 yıl koruma sağlamaktadır.