Amortisman Sınırı

2015 yılında, değeri 880 TL’yi aşmayan demirbaş, alet, edevat ve mefruşat ile peştemallıklar, doğrudan gider yazılabilecek.

Bu tutarı aşması durumunda amortismana tabi tutulacak.

AMORTİSMAN SINIRI

Yıllar

İstisna Tutarları

2015 880 TL
2014 800 TL
2013 800 TL

2012

770 TL

2011

700 TL

2010

680 TL

2009

670 YTL