Raporlarınızı Takip edin

Raporlarınızı Takip edin

İşletmenizin performansını size özel sunduğumuz temel finansal ve iş raporlarıyla daha iyi anlayarak zamanında doğru iş kararları alın. Rapor hazırlamaya ayrıca vakit ayırmayın.

Marka ve Patent

Marka ve Patent

Ticari ve Fikri mülkiyetinizi yasalar ile korumak için Marka Tescilinizi yaptırmanız gerektiğini, olası bir itilaf durumunda marka tescilinden doğan haklarınız ile diğer işletmelerin tabelalarını indirip, faaliyetlerini sonlandırmaya kadar varan ve yasalar ile güvence altına alınan pek çok hakka sahip olacağınızı unutmayın.

Vergi İhtilafları

Vergi İhtilafları

Mükelleflerin yoğun çalışma ortamında bilmeden vergi kanunlarına muhalif işlemleri ve eylemleri olabilmektedir. Bu noktada vergi ziyan cezası ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu durumda sorunun uzlaşma yoluyla mı yoksa dava yoluyla mı çözüme kavuşturulması büyük önem arzetmektedir.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Şirket Kuruluşları

  ŞİRKET AÇILIŞ İŞLEMLERİ

  Bütçe Danışmanlığı, Sistem Kurulumu Yönetim ve Kontrol

  Bütçe oluşturma ve kontrol sistemi, malzeme girdisinden, ürün çıktısına kadar tüm süreçleri geliştirip, işletmenizin karlılığını bugünden görmenizi ve doğru karar vermenizi sağlamaktadır.

  Şirket Değer Tespiti

  Türkiye’de şirketler ayakta kalabilmek ve gelişebilmek için verimlilik ve etkinliklerini artırmak zorundalar. Yaşadığımız kriz faaliyetlerini uluslararası pazarlarda ve ölçekte yürütmeyen firmaların güçlüklerini açıkça ortaya çıkardı.

  Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

  En etkin para kazanma yöntemlerinden bir tanesi maliyetleri azaltmaktır. Çok özel bir ürün veya hizmet satanlar dışında birçok firma satışlarını piyasada belirlenen fiyatlarla yapmak durumundadır.

  İç Denetim Sistemini Kurulması

  Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmış bulunmaktadır. Kanun koyucu, kredi veren kuruluşlar, yatırımcılar, satıcılar ve müşteriler için irtibatlı oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur.

  Teşvikler

  Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir.

  Stok Denetim Kontrol ve Raporları Periyodik Sayımlar

  Stokların, var olma ve değerlemesiyle ilgili denetim amaçlarının karşılanması diğerlerinden biraz daha güç ve zaman alıcı olduğundan bu hesabı etkileyen üretim ve mal oluş işlemlerinin ayrı bir işlem döngüsü olarak ele alınması gerekir.

  Finans Danışmanlığı Aylık, Üç aylık, Yıllık Yönetici Raporlarının Hazırlanması

  Firmaların finansman departmanlarının işi her zaman çok zor olmuştur. Firmanın pek çok departmanı (satın alma, muhasebe, eğitim vb.) işlerinin gereği ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarını finans departmanına iletirler.

  Vergi Danışmanlığı

  Her geçen gün daha fazla küreselleşen dünyamızda, vergi uygulamalarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin kişisel varlıklarına ilişkin planlarını etkilerken; kişilerin servetlerine ilişkin yatırım, finansman, büyüme ve genişleme kararlarının alınmasında vergi mevzuatı belirleyici bir rol oynuyor.

  Şirket Birleşmeleri, Şirket Bölünmeleri ve Nevi Değişiklikleri

  Şirket birleşmeleri hizmetimiz, birleşme sonrası kuruluşların elde edecekleri değerle ilgili görüşlerimizi ve taraflara vergi stratejisi hizmetlerini kapsamaktadır.